Marianne Lind

Art Photography

Slumpen

Marianne Lind1 Comment

Bilderna "Nordic light" och "Connected" är fotograferade i denna stora glasklump som jag kallar för "Slumpen". Jag tror att det är en restprodukt från forna tiders glastillverkning. Nån gång blev den slängd i en bäck där den långt senare hittades på botten inbäddad i grus och smuts.